Ana içeriğe atla
blog | Motorumun patlamaya dayanıklı olup olmadığını nasıl bilirim? |
|
2 dakikalık okuma

Kıvılcım bir motorun içindeki uçucu gazı tutuşturduğunda, patlamaya dayanıklı bir tasarım daha büyük bir patlama veya yangını önlemek için içten yanma içerir. Patlamaya dayanıklı bir motor belirli bir tehlikeli ortam için uygunluğunu tanımlayan bir etiket ile açıkça tanımlanır.

Motoru onaylayan kuruma bağlı olarak, etkiketi, motorun uygun olduğu tehlikeli konum Sınıfı, Bölümü ve Grubu açıkça belirtilecektir. Motorları tehlikeli görev için onaylayan kurumlar, UL (Birleşik Devletler), ATEX (Avrupa Birliği) ve CCC'dir (Çin).Bu kurumlar tehlikeli ortamları, çevrede bulunabilecek tehlikeleri tanımlayan Sınıfa; normal çalışma koşulları altında bulunan tehlikenin gerçekleşme olanağını tanımlayan Bölüme ve mevcut olan belirli malzemeleri tanımlayan Gruba ayırırlar.

UL kriterleri üç tehlike sınıfı belirtir: Parlayıcı gazlar, buharlar veya sıvılar (Sınıf I), yanıcı tozlar (Sınıf II) veya tutuşabilir lifler (Sınıf III).Bölüm 1, normal çalışma koşulları altında tehlikeli malzemelerin mevcut olduğunu belirtirken; Bölüm 2, normal koşullar altında bulunmayabilecek malzemeleri belirtir.Grup, Asetilen (A), Hidrojen (B), Etilen (C) veya Propan (D) ortak Sınıf I malzemeleri gibi mevcut tehlikeli maddeleri özel olarak tanımlayacaktır.

Avrupa Birliği, ortamları bölgelere göre gruplayan benzer onay gereksinimlerine sahiptir.Bölge 0, 1 ve 2 gaz ve buharlar için belirtilirken; bölge 20, 21 ve 22 toz ve lifler için belirtilmiştir. Bölge numarası, bölge 0 ve 20 çok yüksek, 1 ve 21 yüksek ve normal, 2 ve 22 düşük olmak üzere normal çalışma sırasında malzemenin mevcut olma olasılığını belirtir.

Ekim 2020 tarihinden itibaren Çin, CCC onayı almak için tehlikelii ortamlarda çalışan motorlara ihtiyaç duymuştur.Ürün onay almak için, Çin hükümeti tarafından belirtilen özel gereksinimler doğrultusunda onaylı bir test kuruluşu tarafından test edilmiştir.

Motor etiketini, patlamaya dayanıklı motorun uygunluğunu belirlemek için özel gereksinimler, mevcut tehlikeler ve diğer çevresel hususlar için kontrol etmek önemlidir.Patlamaya dayanıklı tanımı, söz konusu motora uyan tehlike türlerini belirtir.Patlamaya dayanıklı bir motorun, özel olarak derecelendirilmediği tehlikeli bir ortamda kullanılması tehlikeli olabilir.

Bir uzmana danışın

Patlamaya Dayanıklı Motorlar

Motorların patlamaya dayanıklı versiyonları, patlama riskini en aza indirgemek ve yaşanabilecek herhangi bir iç  patlamanın dış ortama yayılmasına izin vermemek üzere tasarlanmıştır.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Patlamaya dayanıklı motorlar neden kullanılır? >

Elektrikli motorlar, normal çalışma koşulları altında ısı üretir ve motor bobini arızalanırsa, kıvılcım üretme potansiyeline sahiptir. Aşırı motor gövdesi sıcaklıkları veya uygun şekilde kontrol edilmeyen bir kıvılcım, belirli tehlikeli maddelerin…