Back to top

Güçlü SafeStop İşlevleri

STO (Güvenli Tork Kapatma)

Motordan gücü keser ancak hızlıca yeniden başlatmak için sürücünün enerjisini kesmez.
 

SS1 (Güvenli Durma 1)

Motor, kontrollü frenleme ile durdurulur. Belirli bir süre sonra, STO dahili olarak etkinleştirilerek motorun güç kaynağı güvenle kesilir.

 

SS2 (Güvenli Durma 2)

Motor, kontrollü rejeneratif frenleme ile durdurulur ve daha sonra kontrollü bir şekilde bu durumda kalır.

SBC (Güvenli Fren Kontrolü)

Elektromekanik tutma freninin güvenli kontrolü; tipik olarak dikey eksenler için.

 

SBT (Güvenli Fren Testi)

SIL2 veya daha yüksek bir Güvenlik Seviyesini gerçekleştirmek için elektromekanik fren test edilmelidir.

SDB (Güvenli Dinamik Fren)

Bazı uygulamalarda, elektromekanik tutma freni kullanmak yerine motor kablolarını “Güvenli” röleler aracılığıyla kısa devre etmek çok faydalı olacaktır.
 

Güvenli Hız ve Güvenli Pozisyon İşlevleri

SLS (Güvenli Limit Hız)

Motor hızının kontrol edilmesidir. Motor tanımlanmış hız sınırını aşar veya başka bir hata yaşanırsa SS1 etkinleştirilir.

SDI (Güvenli Yön)

SDI işlevi, motorun yalnızca belirli bir yönde hareket etmesinin kontrol edilmesidir. Bir hata durumunda SS1 tetiklenir.

 

SLP (Güvenli Limit Pozisyonu)

Sürücünün mutlak konumunu izler. Sınır değerine ulaşıldığında veya fren torku tahriki sınır değeri içinde tutmak için çok düşükse, SS1 tetiklenir.

SLI (Güvenli Sınırlı Artışlar)

SLI işlevini etkinleştirirken motorun mevcut konumuna göre göreceli konumunu izler. Belirtilen sınır değerine ulaşıldığında SS1 tetiklenir.

AKM2G Servo Motor

AKM2G, endüstri lideri AKM motor  ailesinin son neslini temsil etmektedir. Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.

Daha Fazla Bilgi >>

AKD2G Servo Tahrik

Zengin AKD mirasından ortaya çıkan AKD2G şu özelliklere sahip en yeni servo tahrik teknolojisidir:

  • Daha fazla mekandan kazanmak için çift eksenli teknoloji
  • SafeMotion Monitor (FSoE dâhil) ile yerleşik işlevsel güvenlik seçenekleri
  • Renkli Grafik Ekran
  • Tek kablolu güç ve geri besleme için optimize edilmiş
Daha Fazla Bilgi >>