Back to top

SafeMotion™ Safety Functions

SafeMotion Monitor™'ümüzde, neredeyse tüm işlevsel güvenlik gereksinimlerinize uyacak ISO Onaylı* eksiksiz SafeStop, SafeSpeed ve SafePosition seçenekleri yer alıyor. TTüm bu güvenlik işlevleri %100 sürücüye yerleşiktir ve kontrolör, güvenli PLC ve sürücü arasında karmaşık entegrasyon gerektiren harici çözümlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. SafeMotion™ özelliği Kollmorgen ile çok basit.

* AKD2G servo sürücülerinin sertifikasyon durumu için fabrikaya danışın

Güçlü SafeStop İşlevleri

STO (Safe Torque Off)

Motora giden gücü keser, fakat hızlı yeniden başlama için sürücüyü enerjide tutar.
 

SS1 (Safe Stop 1)

Sürücü, kontrollü frenleme ile duruş yapar. Belirli bir süre sonra, STO etkinleştirilerek motora giden güç kesilir.

 

SS2 (Safe Stop 2)

Sürücü, kontrollü rejeneratif frenleme ile duruş yapar ve sonrasında duruş noktasında kalır.

SBC (Safe Brake Control)

Elektromekanik tutma freninin güvenli kontrolü; özellikle dikey eksenler için.

 

SBT (Safe Brake Test)

SIL2 veya daha yüksek bir Güvenlik Seviyesini gerçekleştirmek için elektromekanik fren test edilmelidir.

SDB (Safe Dynamic Brake)

Bazı uygulamalarda, elektromekanik tutma freni kullanmak yerine motor kablolarını “Güvenli” röleler aracılığıyla kısa devre etmek daha faydalı olacaktır.
 

SafeSpeed ve SafePosition İşlevleri

SLS (Safe Limited Speed)

Sürücünün tanımlı bir hız sınırını izlemesini takip eder. Motor belirlenen hız sınırını aşar veya başka bir hata yaşanırsa SS1 etkinleştirilir.

SDI (Safe Direction)

SDI işlevi, sürücünün yalnızca belirli bir yönde hareket etmesini sağlar. Bir hata durumunda SS1 tetiklenir.

 

SLP (Safe Limited Position)

Sürücünün mutlak konumunu izler. Sınır değerine ulaşıldığında veya fren torku sürücüyü sınır değerinin içinde tutmak için çok düşükse, SS1 tetiklenir.

SLI (Safe Limited Increments)

SLI işlevini etkinleştirildiğinde, sürücü mevcut konumuna göre bağıl konumunu izler. Belirtilen sınır değerine ulaşıldığında SS1 tetiklenir.

AKM2G Servo Motor

AKM2G, endüstri lideri AKM motor  ailesinin son neslini temsil etmektedir. Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.

Daha Fazla Bilgi >>

AKD2G Servo Tahrik

Zengin AKD mirasından ortaya çıkan AKD2G şu özelliklere sahip en yeni servo tahrik teknolojisidir:

  • Daha fazla mekandan kazanmak için çift eksenli teknoloji
  • SafeMotion Monitor (FSoE dâhil) ile yerleşik işlevsel güvenlik seçenekleri
  • Renkli Grafik Ekran
  • Tek kablolu güç ve geri besleme için optimize edilmiş
Daha Fazla Bilgi >>