Ana içeriğe atla
blog | Industry 4.0 ready çözümleri |
|
2 dakikalık okuma

Industry 4.0 ready çözümleriOtomatik idareli robotlar, makineler ve araçlar, sadece endüstriyel alanda değil günlük hayatımızın her anında yer almaktadır. Hareketin kesin bir şekilde kontrol edilmesi kaçınılmazdır. Devinim (servo tahrik) ve hareket (AGV) teknolojilerinin birleştirilmesi KOLLMORGEN’e “Motion in Movement – 4.0 Ready” çözümleri ile baş rolü üstlenmesi, kendi müşterilerine Industry 4.0 için hazır, entegre ve komple sistemleri sunabilme imkanını vermiştir.

Üretkenlikte artışa ulaşabilme hedefi ile mevcut kaynakların uyarlanabilmesi, yeniden yapılandırılması ve en iyi şekilde kullanılabilmesi için, “karar verme” imkanını sağlayan doğru girdilere sahip olmak elzemdir. Karar, tam bir özerklik çerçevesinde akıllı fabrikanın bir alt sistemi ya da insan tarafından alınabilmektedir. Önemli olan bilgilerin, tam da kararın alınması gerektiği anda mevcut olması durumudur. Bu nedenle Industry 4.0’ın temelinde, bağlanabilirlik ve IoT kavramlarını teşkil eden verilerin kullanılabilirliği yatmaktadır.

Nesnelerin interneti ya da IoT (Internet of things) Ağ kullanımının bir evrimi, insanların hayatlarının iyileştirilmesine imkan veren nesneler arasındaki iletişim ve bağlanabilirlik sistemidir ve donanımlar ile hareketli sistemler arasındaki verilerin güvenli şekilde alışverişini mümkün kılmaktadır. Nesneler (“şeyler"), kendilerine ait verileri iletebilme ve başkalarının bilgilerine erişebilme imkanı sayesinde tanınır hale gelmekte ve bir tür zeka edinmektedir.

Birkaç örnek: trafik halinde daha önce çalan çalar saatler, dünyanın diğer ucundaki insanlar ile gerçek zamanda yarışabilmek için süre, hız ve mesafeyi ileten spor ayakkabıları, ilacın alınmasının unutulması durumunda aile bireylerini haberdar eden ilaç kutuları. Bunların tümü, Ağa bağlantı sayesinde etkin bir rol alabilen nesnelerdir. IoT’ın hedefi, elektronik dünyanın reel dünyanın haritasını çıkarmasını sağlamak, bu sayede fiziksel ortamın nesnelerine ve yerlerine elektronik bir kimlik kazandırmaktır. Radyo frekans tanımlamalı etiketler (Rfid) ya da QR kodları ile donatılan nesne ve yerler bilgileri ağa ya da cep telefonları gibi hareketli donanımlara iletmektedir. I4.0 Ready

Uygulama alanları sayısızdır: endüstriyel uygulamalardan (üretim süreçleri) lojistiğe, lojistikten hareket bilgilerine, enerji etkinliğine, uzaktan desteğe ve çevrenin korunmasına kadar.

KOLLMORGEN ürünleri tüm bunları sunabilmekte ve dolayısı ile “4.0 ready” olarak tanımlanabilmektedir. AKD tahrik sistemleri, AKM, KBM, DDR motorları ile PCMM kontrol birimleri, kendi durumlarına ait bilgileri (örnek: pano, sürücü, motor sıcaklığı, akım gerilimi ve güç, titreşimler, döngü sayısı ve diğer), publish/subscribe tipi çok düşük bant genişliğine sahip mesaj protokolü olan ve Cloud vasıtası ile Kollmorgen ürünlerini kullanan bir makinenin durumunun haritasının çıkarılmasına imkan veren, dolayısı ile dünyanın herhangi bir tarafındaki sabit ya da hareketli bir cihaz ile bu durumun temin edilmesini sağlayan MQTT protokolü ile iletebilmektedir. KCM by KOLLMORGEN enerji tasarruf modülleri, rejenerasyon aşamasında motorun ürettiği kinetik enerjisini depolamakta ve ihtiyaç durumunda motorlara iade edebilmektedir.

KOLLMORGEN kabloları, ürünün orijinalliğinden emin olmak ve Cloud vasıtası ile bahse konu kablonun spesifik özelliklerini ihtiva eden ilgili test raporlarını edinmek için operatör tarafından kullanılabilen bir QR koduna sahiptir.

AGV sistemlerine yönelik CVC600 aracının kontrol birimi de IoT teknolojisini yoğun şekilde kullanmaktadır. NDC Solutions kendini kanıtlamış en gelişkin navigasyon teknolojilerini idare etmektedir: doğal, lazer, notalı, manyetik bantlı, endüksiyon telli ve çoklu-navigasyon. AGV’ler, altyapı değişikliklerine ihtiyaç duymadan üretim yerleşim şemasının değiştirilmesine büyük esneklik sunmakta, yüksek meblağlı yatırımlara gerek olmadan üretim ve depo yönetimi etkinliğinin artırılmasına imkan vermektedir. Araçların uzun ömrü, kontrollü ve tekrar yapılandırılabilir hareketler, düşük enerji sarfiyatı gibi sayısı avantajlar, daha fazla üretkenlik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Otomatik sürüşlü araçların faydalarından bir tanesi, hiç kuşkusuz iş yeri güvenliğidir: çoğu zaman ağır malzemelerin elleçlenmesine bağlı olan insan yaralanmalarında ve nesne hasarlarında elde edilen azalma önemlidir. Bu bağlamda bir I4.0 akıllı şirketinde, insanlar ve otomasyonlu robot/makineler aynı çalışma ortamında birlikte var olabilmekte, daha etkin, esnek, ilişkili be güvenli bir üretime hayat verebilmektedir.

Daha fazla bilgi için bkz. Industry 4.0

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için