Ana içeriğe atla
blog | Yeni Gıda Güvenliği Yönetmelikleri:Önleyici Tedbir İncelemesi Genişletildi |
|
2 dakikalık okuma

Gıda Güvenliğiyle İlgili Beklentiler

Tüketiciler güvenli gıdalar ister. Resmi makamlar da güvenli gıda tedarik zinciri ve işleme, ambalajlama ve dağıtım süreçleri talep ederler. Müşterilerin gıda güvenliğiyle ilgili beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışırken, gıda bozulmasının ve/veya kirlenmesinin önlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik ihtiyaç tedarik zincirinin her adımında karşımıza çıkar. Küresel ölçekte büyüyen gıda ve içecek işleme ve ambalajlama sektörleri, koruma/önleme, kontrol, temizlik ve hijyen yöntemlerini sürekli geliştirerek gıda güvenliğini artırma yönünde büyük çaba göstermişlerdir ve göstermeye devam etmektedirler.

Gıda Tedarikini Daha Güvenli Hale Getirmek

Hastalıkların Kontrol Altına Alınması ve Önlenmesi Merkezlerinin (CDC) tahminlerine göre, her yıl yaklaşık 48 milyon Amerikalı (nüfusun yaklaşık 1/6'sı) gıda kaynaklı hastalıklara yakalanmakta, üç bin kişi ise bu yüzden ölmektedir. CDC, gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri FoodNet web sitesinde düzenli olarak yayımlamaktadır. Site, diğer faydalı bilgilerin yanı sıra Gıda Güvenliği İlerleme Raporu'nu da barındırmaktadır (bkz. Şekil 1).

Gıda Güvenliği İlerleme Raporu
Figure 1: FoodNet Altı Temel Patojen Hakkında 2011 İlerleme Raporu
 
Gıda Güvenliğiyle İlgili Gelecekte Bizi Bekleyenler

ABD Senatosu, gıda güvenliğine yönelik bu başarılı yaklaşımın kapsamını genişletmek ve geliştirmek amacıyla, Gıda, İlaç ve Kozmetik Ürünleri Yasası'nda (FD&C) Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) adıyla bir tadil yaptı. FSMA, gıda güvenliği uygulamalarının koruyucu/önleyici kontrollere daha fazla odaklanmasını öngörüyor. Önleyici Kontroller ve Üretim ile ilgili ilk iki kanun maddesi, 4 Ocak 2013'te 120 günlük bir kamuoyu değerlendirmesine sunuldu. Bu kamuoyu değerlendirmesi, 15 Kasım 2013'e kadar uzatıldı. Detaylı bilgi için:http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm.

Önleyici Kontroller hakkındaki kanun maddesinin en büyük etkisi gıda ve içecek işleme/ambalajlama sektörlerinde görülecek. Söz konusu kanun maddesine göre, bu önleyici kontrollerin, tüm prosesler, ortamlar ve gıda alerjenleri için uygulamaya konup doğrulanması ve bu suretle gıda ürünlerinin FD&C Yasası uyarınca bozulmamasının veya yanlış etiketlendirilmemesinin sağlanması gerekiyor.1Gıda şirketlerinin, Gıda Güvenliği Planlarında, olası tehlikeleri değerlendiren, önleyici tedbirleri açıklayan, sonuçları izleyen, kayıtlar tutan ve düzeltici eylemler belirten önleyici kontrolleri uygulamaya koymaları zorunlu hale getirilecek.

Üretim ile ilgili kanun maddesi ise, normalde ham veya işlenmemiş halde tüketilen tüm sebze ve meyveleri kapsıyor. Madde, ürünün yetiştirilmesi, toplanması, ambalajlanması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra, su, hayvanlar, hijyen uygulamaları, aletler, makine parkuru ve tesisler gibi potansiyel mikrobiyolojik kirlenme kaynaklarına da odaklanıyor.

Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları ziyarete edebilirsiniz.

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm# Bu bağlantıya tıkladığınızda, FSMA İnsan Tüketimine Yönelik Gıdalar için Önleyici Tedbirler Yasa Tasarısındaki Bilgi Sayfasına ulaşacaksınız: Güncel Gıda Üretimi Uygulama ve Tehlike Analizi ile İnsan Tüketimine Yönelik Gıdalar için Risk Temelli Önleyici Kontroller.

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm Bu bağlantıya tıkladığınızda, FSMA Üretim Yasa Tasarısındaki Bilgi Sayfasına ulaşacaksınız: İnsan Tüketimine Yönelik Tarım Ürünlerinin Yetiştirilmesi, Toplanması, Ambalajlanması ve Muhafaza Edilmesi Standartları.

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için