Ana içeriğe atla
blog | Neden Lineer Termistör Tercih Edilmelidir? |
|
2 dakikalık okuma

Bir motoru hızlı geçiş olayına karşı koruyabilecek hiçbir termik cihaz bulunmadığından, üreticiler, makine tasarımcıları/OEM'ler ve kullanıcılar servo motorun aşırı ısınmaya karşı korunmasında büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bir tel sargısının nihai hazır hal sıcaklık artışına ulaşması ile bunun üzerinden belli bir akımın geçmesi arasında süre gecikmesi olduğu gibi, termik cihazın kendisine sunulan tetikleme/uygulama sıcaklığını aldıktan sonra tetikleme direncine ulaşması da belli bir süre gecikmesine tabidir.

Bu sorunun yanıtı, bir termistörün motoru aşırı ısınmaya karşı en iyi biçimde koruduğu noktanın, motorun uygulamaya bağlı olarak tam kapasitesinin %80-90'ı aralığında çalıştığı nokta olduğunu anlamakta gizlidir. Bu koşulda ve düzgün bir devre söz konusu olduğunda termistörlerin birbirlerine karşı bir üstünlükleri yoktur.

Ancak, dikkate alınacak başka hususlar vardır; peki bu durumda bir kullanıcı neden endüstri standardı PTC/NTC termistörler yerine lineer termistör kullansın?

Lineer termistör, bir motorun hareket profilini tam kapasite kullanımına göre ayarlayarak (elbette aşırı ısınma olmaksızın), belli bir ürünün üretim hızını maksimize eden yüksek bir işletim kapasitesini kullanıcıya sunar. Optimum üretim için lineer termistör kullanılması, doğru programlamayla da birleşince, özellikle bazı ambalaj makineleri ve yüksek hızda sıralama/boylama makineleri gibi farklı boyda ürünlerle çalışan makinelerde ya da bileşen değişimlerinde vs. oldukça faydalı olabilir.

Bir teknoloji güncellemesi/yükseltmesi yapmadan belli bir işi hızlandırmak pek de mümkün olmadığından genellikle parçalar ya da iş istasyonları arsında işleme/hareket sürelerinin kısaltılması yoluna gidilir, bu da daha fazla hızlanma, yavaşlama ve çapraz hareket oranlarıyla daha fazla üretim yapılması anlamına gelir.

Ancak bu daha fazla hızlanma, yavaşlama ve çapraz hareket oranları daha fazla enerji ihtiyacını doğurur ve bu da daha fazla kayba ve ısı üretimine yol açar. İşte bu noktada, lineer termistörler yardımcı olabilir. Lineer termistörlerin sıcaklığın bir fonksiyonu olan lineer dirençleri, belli koşul ve/veya hareket profili değişimleri (artışları) altında motor sıcaklığının motorun kesintisiz devri aşılmaksızın daha doğru ve tekrarlanabilir bir biçimde okunabilmesini sağlar; PTC/NTC tip termistörler ise, belli bir sıcaklıkta kısa (düşük direnç), bu sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda ise açık (yüksek direnç) bir durum sergileyecek biçimde tasarlanmışlardır. Grafiğe Bakınız [aşağıda].Termistör Karşılaştırma Grafiği

Dolayısıyla, PTC/NTC tip termistörlerde, motor kesintisiz devir kapasitesine yaklaştıkça motor sıcaklığını doğru bir şekilde ortaya koymak zorlaşır, hatta ölçülen sıcaklık motorun tam kapasitesine yaklaştıkça direnç eğimi nedeniyle olası bir hareket profili değişimini tahmin edebilmek daha da güçleşir. Ayrıca, tasarım amaçları göz önünde bulundurulduğunda, PTC/NTC tip termistörlerin eğimi (direnç - sıcaklık) bir bileşenden diğerine farklılık gösterebilir.

Bu nedenle, belli bir ürün üretimi ve hareket profili boyunca motor sıcaklığının daha doğru izlenmesi için PTC/NTC tip termistörler yerine lineer termistörler kullanılması, OEM'in/kullanıcının uzun süreli sıcaklık verileri alabilmesine yardımcı olarak (belli bir ürünün üretiminde ve belli bir ortam sıcaklığında dinamik izleme ve ince ayar/düzeltme için) ürün çıktısının artırılmasını ve aynı zamanda motor aşırı ısınması ve makine durması riskinin asgariye indirilmesine imkân tanıyabilir.

Bir başka ifadeyle, lineer termistörler, otomatik programlama veya insanlar tarafından yorumlanabilen veriler aracılığıyla, devam eden proses için her hareketi ince ayarlamak suretiyle belli bir hareket/proses için motor sıcaklıklarının doğru izlenmesini sağlayarak üretim çıktısı oranlarının artırılması imkânını sunarlar.

** Aşırı yük durumunda motorun düşük sıcaklıktan veya ortam sıcaklığından korunması için tahrik algoritması daha uygun bir çözümdür.

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için