Ana içeriğe atla
blog | Bir Hareket Kontrol Birimi Ne Yapar? |
|
2 dakikalık okuma

Bir hareket kontrol birimi, bağlanan elektronik sürücüleri ve motorları, makineleri otomatikleştirmek ve kontrol etmek için gerekli belirli işlevleri yerine getirecek şekilde yöneten programlanabilir bir cihazdır.  Hareket kontrol birimleri, 3B yazıcıların elektronik bileşenlerine gömülü çok basit mikro işlemci yongalarından hassas makine işlem merkezlerini çalıştıran çok eksenli sofistike CNC sistemlere kadar farklılık gösterebilir. Programlanabilir cihazlar olan hareket kontrol birimleri, bir HMI paneline bağlanan bir ana bilgisayardan yapılan girişlerle başlatılan program ile belleğe depolanan programlama bilgisini temel alır.  Kodlama gereksinimleri her kontrol birimlerine göre farklılık gösterir, günümüzün endüstriyel düzenlemelerinde en yaygın kullanılanı IEC 61131-3 programlama dilleridir. IEC 61131-3 programlama dilleri, PLC programlamanın eski dönemlerinden kalmadır ve yeni bir çok programcı "C" tabanlı, BASIC, Python ya da bilgisayar programlama ile ilişkilendirilen diğer dilleri kullanmak istemektedir.

Günümüzde bazı kontrol birimleri (burada kolaylık olsun diye hareket kontrol birimleri olarak anılacaktır) eksiksiz makine kontrol birimleridir ve hem sürücülerin ve motorların kontrolü hem de diğer cihazların kullanımı için doğrudan ya da harici G/Ç aracılığıyla entegre olmaktadır. Bu kontrol birimlerinde, makinenin işlevselliğini otomatikleştirmek için ayrı bir ana bilgisayar gerekli olmayabilir.

Hareket kontrol biriminin amacı, eksenlerin hareketini kontrol biriminde yer alan belirli programlara göre yönetmektir. conductor of an orchestra Bir hareket kontrol birimini bir orkestranın şefi olarak düşünebilirsiniz.  Şef besteci tarafından yazılan besteyi çalmaları için çeşitli müzisyenleri yönetir ve müziğin gerektirdiği şekilde çeşitli enstrümanlara katılmaları için işaret verirken temel tempoyu sağlar.   Şef, kürsüsündeki hareketleri orkestradaki tüm müzisyenleri, kompozitörün amaçladığı güzel sesleri üretmek için kontrol eder.  Benzer şekilde, bir hareket kontrol birimi bir dizi sürücüyü, girişi ve çıkışı kontrol ederek programcı tarafından yazılan hareketi oluşturur, altta bir senkronizasyon sunarken her bir eksene koordineli bir şekilde hareket etme sinyali gönderir.  Kontrol birimi tarafından bağlanan her bir cihaza iletilen sinyaller, programcının amaçladığı belirli bir hareketi oluşturur.

Hareket kontrol birimi, hareket gereksinimlerine bağlı olarak hareket yörüngelerini belirler, sürücülere hareketi başlatma sinyali gönderir ve ardından, doğru hareket profillerini muhafaza etmek amacıyla anlık düzeltmeler yapmak için mevcut geri besleme döngülerini analiz eder. Belirtildiği üzere, eksiksiz makine kontrol birimleri ayrıca makinenin işleyişi ile ilgili, güvenli hareket gereksinimleri, belirli makine girişleri ve çıkışları ve diğer kritik işlevler gibi diğer işlevleri de yönetir.  IoT ve Factory 4.0 yeni makine operasyonlarına dahil edilirken, kontrol birimi de kritik performans verilerinin ana bilgisayar sistemlerine iletilmesinde bir rol oynayabilir hale geliyor.  Bu veri, makine operasyonu ve önleyici bakım gereksinimleri için analiz ediliyor.

Bir hareket sistemi olarak çalışmak için bir hareket kontrol birimi, hareket kontrol birimi donanımı, servo, step motor ve VFD sürücüleri, HMI, giriş/çıkış donanımı, güç, geri besleme ve iletişim kabloları, ürün yazılımı ve yazılım gibi çeşitli bileşenlerle entegre olur.  Hareket kontrol birimi bir ASIC yongası, özsel bir endüstriyel PC, bir PC'nin dahili veri yoluna eklenmiş bir kart (PCI, cPCI, PCI Express vb.) ya da tümüyle tek bir kutu içinde yer alan otonom bir kontrol birimi olabilir.  Yazılım, hareket programlama elemanını, otomasyon elemanlarını ve diğer arayüz programlarını içerebilir.

Bir uzmana danışın

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için