Back to top

Hall Effect Device

Bu iki dakikalık Hareket Videosunda, en basit feedback cihazlarından olan Hall effect sensörünü inceleyeceğiz. Birazdan izleyeceğiniz üzere, servo sistemlerindeki hareket kontrolünün en basit hali ile gözler önüne serilecektir.