Back to top

Kademe Motoru ve Servo Motor Karşılaştırması: Hangisi Kullanılmalı?

Her teknolojinin uygun olduğu durumlar vardır ve belli bir uygulama için bu teknolojilerden herhangi birinin seçimi başarı şansını etkilediğinden, makine tasarımcısının uygulama için en iyi motor-sürücü sistemini seçmesi önemlidir, diğer taraftan tasarımcının her ikisinin teknik avantajlarını ve dezavantajlarını dikkate alması gerekir.  [PDF sürümünü indir (English)]

Belli bir makine tasarımı için istenen proses performansını elde etmek için bu teknolojileri dengeli bir şekilde kullanırken, gerekli mekanizma için maliyetle kapasiteyi dengelemek gerekir.

Makine tasarımcıları, önceden belirlenmiş bir bakış açısına veya rahatlık düzeyine göre kademe motorlarının veya servoların kullanımını sınırlandırmamalı, fakat bunun yerine gerçekleştirilecek belli bir mekanizmanın veya prosesin kontrol edilmesi için her bir teknolojinin en iyi işlev gösterdiği yeri öğrenmelidir.

Bu makalede, kademe ve servo teknolojisi arasındaki seçim kriterleri için farklı temel değerlendirme özelliklerine genel bir bakış sunulmaktadır. Bu teknolojilerin detaylı bir şekilde anlaşılması sayesinde, makinenin tam kapasitesini ortaya koymak için en iyi ve en verimli mekatronik tasarım oluşturulabilir.


Günümüzün dijital kademe motoru sürücüleri gelişmiş sürücü özellikleri, opsiyon esnekliği ve gelişmiş entegre devreler ve basit programlama teknikleri kullanan iletişim protokolleri sağlar. Aynı durum servo motor sistemleri için de geçerlidir. Çünkü daha yüksek tork yoğunluğu, gelişmiş elektronik bileşenler, algoritmalar ve daha yüksek geri besleme çözünürlüğü pek çok uygulama için daha yüksek sistem Bant Genişliği (BW) özellikleri ve daha düşük ilk ve genel işletim maliyeti ile sonuçlanır.

Kademe Motoru Sistemine Genel Bakış

Kademe motorlarının servo sistemlerine göre bazı büyük avantajları vardır. Bunlar genellikle daha düşük maliyetlidir, genel NEMA montajlarına sahiptir, daha düşük tork seçenekleri sunar, daha az maliyetli kablo bağlantısı gerektirir. Ayrıca açık döngü hareket kontrolü bileşeni makine entegrasyonunu basitleştirir ve son kullanıcılara kullanım kolaylığı sunar.

Tork ve Hız ile ilgili Hususlar

Kademe motorunun veya servonun kullanılıp kullanılmaması ile ilgili sorun çoğu durumda uygulama ile belirlenir. Kademe motorları genellikle, ek hızlanma ve/veya yavaşlama tork kapasitesi için sürekli gereksinime ya da gerekli tepe torkuna göre iki kat boyutlandırılır.

Buna karşılık, servo motorlar tüm hareket profili boyunca maksimum aralıklı hızlanma/yavaşlama, (eğer varsa) tutma torku ve sürekli RMS gereksinimi için belli uygulama hız ve torkları için genel olarak boyutlandırılır.

Genellikle bir uygulama yüksek verime, yüksek hıza ve bozulma düzelme için yüksek bant genişliği düzeltme becerisine ve/veya akslar arasında sıkı bir koordinasyon olsun veya olmasın yüksek devire ihtiyaç duyarsa, servo motorlar en iyi seçenektir. Noktadan noktaya konum performansı ve devir gereksinimleri (proses yüklerinin ve beklenen bozulmaların bir fonksiyonu olarak) azsa kademe motorları daha iyi bir tercih olabilir. Ayrıca, yüklerin makul sınırlar içinde olması halinde, kademe motorunun pozisyonu tutma becerisi (tutma torkunu güçle tutma ve kilit torkunu güçsüz tutma) avantaj olabilir.

Servo vs Step Performance CurveHız-tork eğrileri, kademe ve aynı hacme sahip (Şekil A) AC kalıcı mıknatısı (PM) servo motorları arasındaki farkı vurgular. Kademe motorları, genellikle servo motorlara göre daha düşük hızlarda daha yüksek düzeyde sürekli tork üretir. Bununla birlikte, servo motorlar bu aynı düşük hız aralığında aralıklı tepe torkları üretir ve çok daha geniş ve daha yüksek hız aralığında tepe ve sürekli torklar üretir.

Ayarlama ve kurulum için otomatik makine aksları ve ayrıca muayene için video aksları, kademe motoru sistemlerinin iyi işlev gösterdiği uygulamalardır. Kademe motorları özellikle bu tip akslarda idealdir, çünkü kontrol sistemlerinde tasarımı daha kolay ve ilk kurulumda daha az maliyetlidir. Belli bir kurulumda bir aks yerine kilitlenebilirse işletilmesi daha az maliyetli olur (ör. opsiyonel AÇMA/KAPAMA düşük güç modu). Ayrıca, doğru bir şekilde uygulandığında kademe motorları basit açık döngü kontrolü nedeniyle daha az arızalanma eğilimi gösterir. Bu sistem için yalnızca sürücüyle bağlantı gerekir. Diğer taraftan motor-sürücü mekanizmasında kapalı döngü sisteminin geri besleme devreleri gerekir.

Kademe Motoru Sürücüleri

Yeni tasarım teknikleri şu özellikler kullanılarak kademe motoru performansını geliştirmiştir: yerleşik geri besleme, hareket sonu yavaşlama (daha kısa durma süresi doğruluğu artırır), yumuşak kalkış (güç verildiğinde sıçramayı azaltmak için), anti rezonans modları (duyulabilen veya farklı şekilde tork ve stabilite optimizasyonu ve gürültü azaltma), Rölanti Akımını Azaltma (IRC, duraklama sırasında daha düşük motor ısıtma) ve tam hız, yarı hız ve mikro kademelendirme modları arasında kolayca kontrol edilen çalışma modları.

Her ne kadar çoğu doğru boyutlandırılmış kademe motoru, seçilen kademe modunda açık döngüde çalışma konusunda üst düzey doğruluk sağlasa da, yerleşik geri besleme sistemi harici bir geri besleme cihazının maliyeti olmaksızın ek hassasiyet sunar. Mikro kademelendirme teknikleri düşük hızda daha sorunsuz tork ve hareket sağlar ve yüksek hızlarda daha büyük çözünürlük sunar ve tam kademede/yarı kademede kademe boyutunda azalma sağlar.

Modern Kademe Motoru Gelişmeleri

Modern kademe motorları, daha önce üretilen kademe motorlarına göre daha büyük güç değerlerinde temin edilebilir. Yeni tasarım teknikleri daha küçük hava boşluklarının, daha güçlü mıknatısların, fiziksel olarak daha büyük mıknatısların ve daha büyük boyutta rotorların ortaya çıkmasına olanak vermiştir. Rotor çapının artırılması, birim hacim başına daha fazla tork üretmiştir. Bu teknik için, kademe motorunun fiziksel gövde boyutu ve bobini aynı kalırken rotor çapı ve eylemsizliği artar. Elbette, daha büyük bir rotor belli bir uygulamanın hızlanma ve yavaşlama sürelerini etkileyebilir. Fakat bu yöntem sayesinde, yük (J_load) ile motor rotoru (Jm) eylemsizliği oranının etkin bir biçimde azalması sayesinde söz konusu kademe gövdesi için çok daha fazla uygulamaya olanak sağlanır. Genellikle, kademe motoru sistemleri 30:1'den daha az J_load : Jm ile boyutlandırılır. Fakat daha yavaş hızlanmalar ve yavaşlamalar ve gelişmiş mikro kademelendirme işlemiyle, 200:1'lik eylemsizlik oranları elde edilebilir.

Günümüzün modern kademe sürücüleriyle Durma Tespiti elektronik olarak kontrol edildiğinden, bileşenin yanlış hizalanması, gürültü ve/veya kayıp sinyal (konum) bilgileri nedeniyle isteğe bağlı geri besleme cihazları genellikle konum düzeltme için kullanılır. Kademe motoru sürücüsüne bağlı olarak geri beslemeli bir kademe motorunun, daha düşük hız dalgalanması olur ve açık döngü eşdeğerlerine göre daha az güç kullanır ve eşdeğer üç fazlı servo motoruna göre düşük hızlarda daha yüksek artık torka sahip olur. Bu nedenle, tasarımcının gerçekleştirilecek işle ilgili olarak sezgilerini kullanması gerekir, çünkü geri besleme gerektiren kademe motoru uygulamalarının maliyeti servo motoruna yaklaşabilir. Yine, bir uygulamada operasyonel olarak avantajlı olan bir şey diğerinde dezavantaj olabilir. Kapalı döngülü kademe motoru sistemleri, teknik olarak düşük fiyatlı servo motor sistemiyle iyi rekabet edemez; bu nedenle her iki sistem türünün avantaj ve dezavantajları uygulama için dikkatlice ele alınmalıdır.

Servo Motor Sistemine Genel Bakış

Servo motorlarının kademe motoru sistemlerine göre bazı kendine has avantajları vardır. Talep üzerine geniş bir hız aralığında yüksek tork oluşturabilir ve daha geniş tork aralıklarında ve daha yüksek gerilimlerde kullanılabilir (480 Vac'ye kadar). Bu sistem sürekli kapasiteye göre çok daha büyük torklarda arızalara tepki verir, yalnızca komut verilen hareketi yerine getirmek için gerekli gücü kullanır ve kompakt bir yapıdadır.

Servo Sürücüler

Motor-sürücü dengeleme genellikle ayarlama veya dengeleme olarak bilinir; diğer yandan servo kullanıcıları için en zorlu proses olarak kabul edilmesi artık geçmişte kaldı. Günümüzde, en yeni dijital servo sürücü teknolojileri yazılım ve donanım becerilerini geliştirerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamakta ve dikkate değer bir dengeleme esnekliği sunmaktadır. Aslında, servo sistemleri motoru, sürücüyü ve geri beslemeyi otomatik olarak yapılandırmakta ve ayrıca kendilerini ayarlamaktadır. Kendisini ayarlayan servo sürücüler, performansta herhangi bir düşüş olmaksızın ve kontrol döngülerinin ince ayarlarının az miktarda yapılmasıyla verilen motor-sürücü mekanizmasına göre otomatik olarak uyarlanır.

Tork ve Hız ile ilgili Hususlar

Her ne kadar servo motorlar yüksek hızda çalışacak şekilde tasarlanmış olsalar da, 1 devir ve altında hızda bile gerekli hazırlıkla çok hassas bir kontrolle çok düşük hızlarda doğru bir biçimde çalışabilir. Doğru bir biçimde kullanıldığında, kademe motorları hatasız çalışır ve genellikle düşük hızlı uygulamalarda daha ekonomik bir çözüm sunar (1.000 devir'den az). Bununla birlikte, 1.000 devir üzerinde, kademe motorunun torku bozulmaya başlar, bunun sebebi de manyetik devre süresi sabitleri ve çekirdek kayıplarıdır.

Buna karşılık, benzer torka sahip servo motorları 2.000 ila 4.000 devir ve daha yüksek değerlere çıkana kadar bozulmaz (Şekil B). Yüksek eylemsizliğe sahip yüklere güç veren doğrudan sürücülü uygulamalar genellikle 1000 devirden daha düşük hızları kullanır, diğer yandan mekanik olarak avantajlı aktarma organlarına sahip tipik servo uygulamaları çalışma kapasitesi sınırları içinde herhangi bir hızda olabilirler.

StepvsServo1.000 ila 3.000 devir arasındaki gerekli hız aralığında, kullanılması gereken motor türü ise beygir gücü, tepe tork hızı, sürekli (RMS) tork ve tekrar edebilirlik gibi uygulama gereksinimlerine göre belirlenebilir.

Durma anında (düşük hızlar < 50 adım/saniye veya 15 devir) veya hareket olmaksızın yük tutulduğunda, özellikle büyük boy rotorlara sahip kademe motorları belli bir gövde boyutu için servolara göre daha fazla tork üretebilir (diğer yandan, daha yeni servo motor tasarımları bu konuda daha yayılmacıdır). Torkun kademe motorlarına sağladığı şey, herhangi bir dişli kutusu veya diğer başka mekanik avantaj olmaksızın çok doğru ve çok düşük hızlı hareketler üretebilmesidir.

Buna karşılık, daha yüksek kutu sayısı ve yüksek çözünürlük geri beslemesine sahip Doğrudan Sürücülü servo motorları, genellikle dişli kutusu gibi mekanik bir avantaj olmaksızın 1000 devir hızdan daha düşük hızlara ihtiyaç duyan endüstriyel proses uygulamaları için kullanılır.

Kademe motoru dinleniyorken, sürekli enerji kullanır ve (aşırı yük olmadıkça) herhangi bir hareket olmaz ve güç verilmediğinde kilit tork kapasitesi bu pozisyonda durması için kullanılabilir.

Buna karşılık, sürekli kapalı döngü hata düzeltmesi nedeniyle servo motoru AÇIK iken kesinlikle hareketsiz değildir. Bu arada, komut verilen pozisyonunu koruması için gerekli enerjiyi kullanır. Sürekli değişen konum-döngü hatası, servo çıkışı şaftının ileri-geri gitmesine sebep olur (bununla birlikte bunun fark edilmemesi gerekir), diğer yandan minimum hataya sebep olmaya çalışır. Bu sürekli ileri-geri giden aktüatör hareketine düzensiz çalışma denir. Bu ifade, bilinçli olarak yapılan aktüatör hareketi olan kararsızlık olarak ifade edilen farklı bir terime benzer (ör. aşındırma sorununun sürekli olarak üstesinden gelmek için kullanılan valf). Düzensiz çalışma sırasında fiziksel yer değiştirmede, toplam çözünürlüğe göre yalnızca birkaç geri besleme sayısı bulunur. Bu da, çoğu uygulamada pek fark edilmez, fakat diğerlerinde kabul edilmez olabilir (daha yüksek çözünürlüklü geri besleme cihazları tipik düzensiz çalışma deltasını azaltır).

Tekrar edilebilirlik ve çözünürlük geleneksel olarak servo motorlarda bir sorun olduğunda, kademe motorları artık dikkate alınabilir. Akslar arasında sıkı koordinasyon gerekli olmadığında, kademe motorları için buradaki gereksinim yükün tahmin edilebilir olmasının zorunluluğu veya yalnızca küçük dış kuvvetlere ve bozulmalara maruz kalabilmesidir. Açık döngü şeklinde çalışan kademe motorları, benzer bir servo çözümüne göre %20-30'dan fazla ilk makine maliyeti tasarrufu sağlayabilir.

Tork Performansı

Tork ile ilgili olarak, tasarımcılar benzer hız-tork eğrilerinden gerekli hızlarda daha yüksek değere sahip motoru seçmelidir. Aynı fiyata, çoğu tasarımcı servo motorlarını kullanmayı tercih edebilir. Sabit veya değişken yüklerde, servo sistemleri, kademe motoru sistemlerinin yetersiz kaldığı aşırı yük koşullarından başarıyla çıkabilir. 1.000 devir altında küçük bir pakette kademe motorları çok fazla tork verir. Buna karşılık, servo motorları 1.000 devir altında ve üstünde tork gereksinimlerinin üstesinden kolayca gelebilir.

Eylemsizlik Uyumu

Sistemin yük eylemsizliğinin belirlenmesi, teknik seçime yardımcı olabilir. Temel bir kural olarak, kademe motorları genellikle 30:1'lik yük eylemsizliği-motor eylemsizliği oranını (J_load : Jm) geçmez. Buna karşılık, yüksek çözünürlük geri beslemesine sahip ve uyumlu olmayan doğrudan tahrikli servo sistemleri (tahrik edilen çelik hariç), 200-300:1 (J_load : Jm oranı) ve daha yüksek oranlarda çalışabilir ve önceki geri besleme teknolojilerine göre daha hızlı tepki sürelerine sahiptir.

Eskiden, hızlı bir tepki süresine ve yüksek hızlanma ve/veya yavaşlamaya ihtiyaç duyan tipik servo motor sistemleri 1:1 ila 5:1 aralığında bir yük-rotor eylemsizlik oranına ihtiyaç duyardı. Daha sonra bu değer 1:1 ila 8-10:1 aralığı şeklinde değişti.

Günümüzde ise en yüksek kullanılabilir geri besleme çözünürlüğüne ve minimum uyum ve/veya geri tepmeye sahip bir servo sistemi pek çok uygulama için 1-15:1 ve daha yüksek bir eylemsizlik oranı elde edebilir. Bunlar, küçük bir ilave risk ile en iyi operasyonel verimliliği sağlarlar. Daha yüksek eylemsizlik oranları, yalnızca istenen makine özelliklerine bağlı değil, bunun yanında mekanizmanın uyum ve geri tepmesine göre gittikçe artan oranda uygulamaya bağlı hale gelmiştir. Doğrudan Tahrikli sistemler için gerekli sertlik çoğunlukla daha büyük mil ve yatak olmasını gerektirir. Hatta makine bağlantı düzeneklerinin/motoru tutan standın uyumluluğu bile devreye girer.

Aksların Koordinasyonu

Akslar arasında koordinasyon olmasını gerektiren uygulamalar, sıkı senkronizasyon ve yüksek BW kapasitesi nedeniyle servo kontrollü sistemlerden faydalanabilir. Bu da sinyal bozulmalarına ve/veya komut değişikliklerine göre daha hızlı bir düzelme sağlar. Doğru boyutlara sahip açık döngü kademe motoru sistemleri, herhangi bir onay geri beslemesi olmaksızın senkronize kalır. Bununla birlikte, komut verilen akslar arasında yalnızca sıralı veya gerçek dışı bir koordinasyon olasılığı ile noktadan noktaya hareketle sınırlıdır.

Kablo Tesisatı ve Motor-Sürücü Ayarlamaları

Servolarda güvenilirliği ve bakımı iyileştiren değişikliklerden biri de güç ve geri besleme cihazları arasındaki gerekli kablo sayısındaki azalmadır.

Üreticiler, kapalı döngü sistemin servo ayarında (motor-sürücü-mekanizma dengeleme) ve sistemin bakıma ihtiyaç duyduğu zamanı tespitte tahmin yapma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Otomatik veya hesaplanmış ayarlama teknikleri ve yerleşik tanılama programları, bu ihtiyacı kullanıcı açısından basitleştirmiştir. Ayrıca, çoğu servo sürücü, uzun yıllar boyunca kademe motorlarında arayüz olarak kullanılmış geleneksel Kademe ve Yön girişlerini kullanabilir. Bu kapasiteyi kullanan servolar, potansiyel kayıpları veya komut verilen motor kademelerinin eklenmesini ortadan kaldıran bir konum modundadır.

Kapasiteyi aşacak şekilde çalışıldığında, komut verilen kademe sayısına göre hareket kademesi kaybı ve/veya ekleme gibi durumlarda kademe motoru sistemlerinde yaşanabilecek pek çok sorundan biri ortaya çıkar. Sorun, en çok hızlanma ve/veya yavaşlama sırasında fark edilir. Kademe kaybı genellikle (hızlanmayı olumsuz etkileyen) çok büyük eylemsizlik ya da normalden daha fazla sürtünme nedeniyle ortaya çıkar. Buna karşılık, kademelerin eklenmesi genellikle gürültüden veya (yavaşlamayı olumsuz etkileyen) çok büyük eylemsizlikten kaynaklanır. Kazanç (+) ve kayıp (-) hareket adımlarının birikmesi nedeniyle, bazı üretim toleransları aşılmadan önce birkaç saat geçmesi gerekebilir.

Bununla birlikte, bir sistemin çalışabilmesi için kademe motorlarının minimum sayıda motor sürücü ayarıyla bağlanırken yine de çok az sayıda kablosu vardır.

Doğruluk ve Çözünürlük

Kademe sistemlerinde, teorik ve mevcut çözünürlük arasında farklılık vardır. Örneğin, iki fazlı, tam kademeli, 1,8° kademe açısına sahip motorun tek bir devirde 200 olası pozisyonu vardır (360°/1.8°); fakat bunun sağlanıp sağlanmadığı motorun uygulamaya göre nasıl boyutlandırıldığına bağlıdır. Aynı durum, yarı kademeli ve mikro kademeli motor sürücü modları için doğrudur. Her bir tam adımında on mikro adım olduğu belirtilen 1,8° mikro kademelendirici, 0,18° aralığında herhangi bir pozisyon bulamayabilir.

Ayrıca, sürtünme ve yük eylemsizliği gibi durumların üstesinden gelmek için yeterli tork birikiminden önce belli bir sayıda komutlu mikro adım gerekli olabilir. Gerçek dünya koşullarında, motor, komut verilen sayının ötesinde bir veya daha fazla mikro adımı kolayca atlayabilir ve burada dengelenir. Konumlandırma çözünürlük gereksinimleri devir başına 200 adımdan fazlasını gerektirdiğinde, kademe motoru 1000 kademe/devir değerinin ötesine ulaşmak için bir geri besleme kodlayıcı kullanabilir. Beş fazlı motorlar ve mikro kademelendirme motorları (gerekli dikkat gösterilerek) kademe/devir değerini geliştirebilir.

Servo motor çözünürlüğü, teorik olarak sınırsızdır, fakat kapalı döngü işleminde, sistem konumlandırma temelde geri besleme cihazının (sinüs kodlayıcı, çözücü veya dijital (TTL) türde kodlayıcı) çözünürlüğüne bağlıdır. Günümüzün yüksek çözünürlüklü geri besleme cihazları, her motor devri başına 221 [2.097.152] ila 228 [268.435.456], sayı arasında olabilir ve ayrıca isteğe bağlı çok dönüşlü kapasiteye sahip olabilir (genellikle 4096 dönüşe kadar). Çok dönüş kapasitesine sahip geri besleme cihazları, ilk eksen güç verme başlangıç konumuna dönme döngüsünü ortadan kaldırarak makineye güç verildiğinde eksenin mutlak konumu için kullanılabilir.

Tekrar edilebilirlik

Kapalı döngü şeklinde çalıştığından, servo motorlar üst düzey tekrar edilebilirliğe sahiptir. Fakat kademe motorları, pek çok uygulamada, özellikle tek bir yönde çalışırken de tekrar edilebilir olabilir. Bununla birlikte, Eylemsiz Akm Azaltma (ICR) modu kullanıldığında ve/veya yük arttığında (ör. yönlü tersine dönme boyunca) ve kademe motorunun kapasitesini aştığında durum değişir. Dişli kutusunun geri tepmeyle nasıl uğraştığına benzer bir şekilde, kademe motoru sistem komutu ile uyumlu olmalıdır. Yeni bir yöndeki ilk hareket sırasında, motor doğruluğu bundan etkilenir, çünkü kademe motoru eylemsizliğin ve sürtünmenin üstesinden gelir (yükün etkisi). Bu durum gerçekleştiğinde, sistem belirtilen tekrar edilebilirliği tekrar kazanır. Fakat, bu komutlar sırasında mevcut konum adımlarını kaybetmiş veya kazanmış olabilir.

Giriş Gücü

Kademe motoru, dirençli olan seri şeklindeki endüktöre eşdeğerdir ve sonuç olarak tork üreten akımın yükselmesi için zaman gerekir. Bu aşamada belli bir gerilim için hızı sınırlar, böylece belli bir uygulamada motor hızını artırır ve daha yüksek gerilimlere ihtiyaç duyar.

Servo sistem de benzer şekilde çalışır, fakat kapasite sınırları dâhilinde çalışır ve sürücünün kontrol döngüleri servo motora gerekli gerilim ve akımı sunar ve böylece komut ve geri besleme hatasına göre yük talebini karşılar. Buna karşılık, servo motor (hangi sebeple olursa olsun) bir milisaniye süre için bile olsa çalışma sınırları dışında çalışmaya zorlandığında, artık kontrol altında değildir ve dolayısıyla servo olarak çalışmaz.

Sonuç

Her iki teknoloji de, günümüzün mekatronik makinesi tasarımlarında ilk akla gelen tercihlerdir. Bununla birlikte, özellikle gerçekleştirilecek proses veya işe göre servo ve kademe motoru sistemlerinin avantajları ve dezavantajları net bir şekilde anlaşıldığında, belli bir uygulamaya özel en iyi seçim çok daha belirgin olacaktır.

İstenen prosesin kademe motoru veya servo motor çözümü ile sağlandığı dikkate alındığında, tekrar edilebilirlik, doğruluk ve esneklik gibi gereksinimler ile birlikte, şu anki ve gelecekteki ihtiyaçlar için diğer dikkate alınacak hususlar çevre, kullanım ömrü beklentisi, çalışma gürültüsü ve/veya enerji kullanımı olacaktır.

Belli bir uygulama her iki teknolojinin kullanımına izin verdiğinde, sorumlu kişi, gelecekteki olası ihtiyaçlar ve tasarımcının makine tecrübesi, bunun yanında gerçekleştirilecek çalışma prosesi veya iş hakkında bilgi sahibi olarak muhakeme yeteneği ve öngörü ile bu sistemleri kullanmalıdır.

 

Yazar Hakkında

Hurley Gill - AuthorHurley Gill, Radford, VA bölgesinde bulunan Kollmorgen'de Kıdemli Uygulama / Sistem Mühendisi olarak çalışmaktadır. Kendisi Virginia Tech'in 1978 Mühendislik Mezunlarındandır ve 1980'den beri hareket kontrolü sektöründe faaliyet göstermektedir. Kendisine şuradan ulaşılabilir: [email protected].

Kollmorgen Hakkında

Kollmorgen, 70 yılı aşkın süredir devam eden hareket kontrol tasarımı ve uygulama uzmanlığıyla 1916 yılından beri dünya genelindeki makine üreticileri için hareket sistemleri ve bileşenlerinin lider sağlayıcısıdır. Hareket konusunda dünya standartlarında sahip olduğu bilgi, endüstriye yön veren kalite özellikleri ve bağlantılı ve dahili standart ve özel ürünlerdeki uzmanlığıyla Kollmorgen, makine üreticilerine pazarda inkar edilemez üstünlükler sağlayarak performans, güvenilirlik ve kolay kullanım açısından eşsiz çözümler sunmaktadır.

Bir Hareket Uzmanıyla İletişime Geçin