Back to top

GIZLILIK BEYANI

Bu Gizlilik Beyanı, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır.

ELSİM ELEKTROTEKNİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak (“Şirket”), KOLLMORGEN grubunun bir üyesi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte KOLLMORGEN grubunun global gizlilik standartlarına uymakta ve bu gizlilik beyanını Şirketimizin gizliliğe verdiği önemi göstermek için oluşturmaktadır. Gizlilik ve veri güvenliğine ilişkin haklarınız öncelikli konumuzdur.

Herhangi bir KOLLMORGEN veya Şirket web sitesini (“Site”) ziyaret ettiğinizde, kişisel verilerinizi Internet üzerinde denetim altında tutmanıza yardımcı oluruz. Aşağıda, Sitemizi ziyaretiniz sırasında verdiğiniz bilgileri korumak için kullandığımız kılavuz bilgiler yer almaktadır.

İşbu Gizlilik Beyanı ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğinizi beyan etmektesiniz.

BILGININ TOPLANMASI VE KULLANIMI

Kişisel verileriniz

Size, kişisel verileriniz üzerinde mümkün olduğunca denetim sağlamayı amaçlıyoruz. Genelde Sitemizi kişisel verileri (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan ve sizi tanımlamak için kullanılabilecek, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaralarınız, posta adresiniz, iş işlevi, sektör, ürün uygulaması, iletişim tercihleri ya da ürünlerimiz ile olan deneyiminiz gibi verileri) açığa çıkarmadan ziyaret edebilirsiniz.

Ancak bazen ihtiyaçlarınızı karşılayabilmemiz için sizden bilgiler almamız gerekebilir. Sitemiz üzerinden (bu Site üzerinden kullanılabilecek çeşitli hizmetler için kayıt yaptırmak da dahil) ürün, servis ya da bilgi siparişi ya da talebinde bulunmak isterseniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan belirli kişisel bilgileri bizimle paylaşmanız gerekebilir, bu sayede siparişinizi ya da talebinizi işleme alabiliriz. Ayrıca bu kişisel veriyi sizi anketlere davet etmek ya da haberler, ürünler, uygulamalar ve katıldığımız fuarlar hakkında bilgilendirmek gibi diğer ticari amaçlar için de kullanabiliriz. Genelde bu bilgileri Sitemizdeki iletişim formunu kullandığınızda, bültenimize abone olduğunuzda ya da başka hizmetler talep ettiğinizde toplarız.

Ayrıca kişisel verilerinizle ilgili olmayan Internet Protokol (“IP”) adresi gibi bilgileri de sunucumuzdaki sorunları tanımlamaya ve Sitemizi yönetmeye yardımcı olması için toplarız.

Dolayısıyla; toplanabilecek kişisel verilerinizi

 • Kimlik Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • IP Bilgisi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Olay Yönetim Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi olarak belirtebiliriz.

Sitemize konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri Şirketimiz toplayabilecektir. Kendi arzunuz doğrultusunda Şirketimiz ile paylaşabileceğiniz verilerin işbu Gizlilik Beyanın’da belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektesiniz.

Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7.maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Beyanı hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Verilerin Kullanılma Amacı

Şirketimiz, toplanan kişisel verilerinizi Sitemiz’den faydalanabilmeniz, Sitemiz’e üyelik söz konusu ise üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizinle temas kurulması ve sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel veriler Şirketimizin raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Tarafınızın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler Şirketimizin işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla tarafınızla ile iletişime geçilebilecektir.

Şirketimiz ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri ayrıca rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız ile Şirketimiz arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Bilgilerin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bilgi paylaşımı

Verdiğiniz kişisel bilgileri ve bu kişisel bilgiler kullanılarak elde ettiğimiz yeni verileri, işbu Gizlilik Beyanı ile belirttiğimiz amaçları gerçekleştirebilmemiz için, siparişinizi ya da talebinizi işleme almaktan, ürünlerimizi pazarlamaktan kısmen ya da tamamen sorumlu iştiraklerimiz ve iş ortağımız olan şirketlerle, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, Şirket yetkilileri ile organizasyonlarla ve şirketimizin ardıl oluşumlarıyla paylaşabiliriz.

Bununla birlikte Şirketimiz, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli veya izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması, site hizmetlerine ilişki hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Beyanı’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişilerle de kişisel verileri paylaşabilir.

Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini ve bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul etmektesiniz.

Bu kullanımların dışında, kişisel verilerinizi (dava, soruşturma ya da diğer yasal olarak gerekli ifşalarda gerekli olması dışında) kullanmaz, paylaşmaz, yaymaz, yayınlamaz ya da ifşa etmeyiz.

Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Sitemiz diğer ilgili web sitelerine bağlantılar içerebilir. Ancak, sitemizden ayrılmak için bu bağlantıları kullandığınızda, diğer web sitesi üzerinde hiçbir denetimimiz olmadığını unutmamalısınız. Ayrıca, Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Şirket, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu nedenle bu gibi web sitelerini ziyaretiniz sırasında verdiğiniz herhangi bir bilginin korunması ya da gizliliğinden sorumlu tutulamayız ve bu gibi web siteleri bu gizlilik beyanının kapsamında değildir. Söz konusu web sitesi için geçerli olan gizlilik beyanına dikkat etmeli ve bakmalısınız.

Mesaj panoları/forumlar ve sosyal ağlar

Bu sizin için Site forumlar/mesaj panoları ve sosyal ağları kullanıma sunabilir. Lütfen bu alanlarda ifşa edilen her türlü bilginin kamusal bilgi haline geldiğini unutmayın. Kişisel verilerinizi ifşa etmeye karar verdiğinizde dikkatli olmalısınız.

Elektronik bültenler

Çeşitli ücretsiz elektronik bültenler sunuyoruz. Kullanıcılar ana sayfadaki “İLETİŞİM” düğmesine tıklayarak bunlara kaydolabilir. E-posta adreslerine kesinlikle istenmeyen e-posta göndermez, bunları satmaz ya da kiralamayız, ayrıca aldığınız her e-postada yer alan bağlantı ile aboneliğinizi kolayca kaldırabilirsiniz. Alternatif olarak [email protected].

Günlük dosyaları

Çoğu standart web sitesinde olduğu gibi, IP adresleri, tarayıcı türü, internet servis sağlayıcı (“ISP”), başvurma/çıkış sayfaları, platform türü, tarih/saat damgası ve tıklama sayısı gibi bilgileri otomatik kaydeden günlük dosyaları kullanırız. Bu bilgileri trafik yüklerini yönetmek, en çok erişilen içeriği tanımlamak ve güvenilir bir hizmet sunmaya yönelik bilgi teknolojisi gereksinimlerini belirlemek, veya diğer web yönetimi, dağıtımı, takip, bakım ve benzer etkinleri için günlüğe kaydederiz. Bu bilgileri sizi tanımlamak için kullanmayız.

Kişisel verilerinizin depolandığı yer

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri bilgilerin aslen toplandığı ülkenin dışındaki ülkelere transfer edebiliriz. Örneğin verinizi barındırmak için kullandığımız sunucular ve Kollmorgen siteleri ABD ya da diğer ülkelerde olabilir. Verinizin yer aldığı ülkeler, bilgileri ilk olarak sağladığınız ülkede uygulananla aynı veri koruma kanunlarına sahip olmayabilirler. Bilgilerinizi diğer ülkelere transfer ettiğimizde, bilgileri bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde geçerli yasaya uygun olarak koruyacağız.

Kollmorgen’in Avrupa iştirakleri kişisel veriyi ABD'deki Kollmorgen Corporation'a çeşitli yasal temeller doğrultusunda aktarabilir, bunlara bazı durumlarda ABD/AB ve ABD/İsviçre Güvenli Liman Çerçeveleri de dahildir. Uygulanabildikleri ölçüde, Kollmorgen Corporation, Güvenli Liman sertifikası ABD'ye yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olmak üzere, ilgili Avrupa ülkelerinden aldığı kişisel bilgilere ilgili olarak Bildirim, Seçim, İleriye Dönük Transfer, Güvenlik, Veri Bütünlüğü, Erişim ve Uygulamayla ilişkin ABD/AB ve ABD/İsviçre Güvenli Liman Çerçevelerinin ilkelerine uyar. adresindeki Ticaret Bakanlığı web sitesi; Güvenli Liman kapsamındaki haklarını yürürlüğe sokmak ya da kişisel bilgilerinin işlenmesine ilişkin herhangi bir endişeyi iletmek için, bu ülkelerde yaşayanlar Kollmorgen Corporation Uyumluluk Görevlisi ile, aşağıdaki İletişim Kurma bölümünde açıklanan şekilde iletişim kurabilir. Kollmorgen Corporation'ın bu ülkelerde yaşayanlar ile arasında, Güvenli Liman sertifikamıza ilişkin alınan bilgilerle ilgili doğacak anlaşmazlıkları çözememesi halinde, sorunun Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü Merkezine/Amerikan Hakemlik Birliği Güvenli Liman Anlaşmazlık Çözümü Programına götürülmesini kabul eder (http://go.adr.org/safeharbor). Güvenli Liman programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin http://www.export.gov/safeharbor.

Bülten
Genel Bilgilendirme
GDPR (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) Madde 6(1) uyarinca rizanizla; güncel haberlerle ilgili bilgilendirme amaçli hazirladigimiz bültenimize abone olabilirsiniz.

Bültenimize kayit olurken, “çift onay” adi verilen prosedürü isletiyoruz. “Çift onay prosedürü” söyle isliyor; kayit sonrasi belirttiginiz e-mail adresine bir mail yolluyoruz ve bülteni almak istediginize dair onayinizi istiyoruz. Formun yollanmasindan sonra e-mail adresinizi bülteni yollamak üzere kaydedecegiz.

Ek olarak, IP adresinizi, kayit zamaninizi ve onay bilgilerinizi muhafaza ediyoruz. Bu bilgileri muhafaza etmemizdeki amaçsa kaydinizi kanitlayabilmek ve kisisel verilerinizin kötüye kullanimin söz konusu olursa bu durumu aydinlatabilmektir.

Dilediginiz zaman onayinizi/rizanizi geri alabilir ve bülten aboneliginden çikabilirsiniz. Abonelikten çikmak ve onay/riza geri aliminizi bildirmek için her bültenin altinda yer alan linke tiklayabilir veya üstte belirtilen Veri Koruma Yetkilisine e-mail atabilirsiniz.

Bülten Takibi
Bülten gönderiminde kullanici davranislarinin degerlendirmeye alindigini bilmenizi isteriz. Bu degerlendirme gönderilen e-maillerde bulunan ve web sitemizde depolanan “web isaretçileri” ve “pixel takibi” ile gerçeklesmektedir. Degerlendirme amaciyla, üstte bahsedilen verileri ve web isaretçilerini sizin e-mailinize ve sahsi ID’nize bagliyoruz. Bültenle yollanan linkler de bu ID bilgisini içermektedir.

Söz konusu takip ve degerlendirmeden dilediginiz zaman çikabilirsiniz. Çikmak için her e-mailde yollanan linke tiklamaniz yeterlidir. 

ÇEREZLER

Çerezler ve diğer takip teknolojileri (web işaretçileri gibi), bu Sitede ve/veya iletişimlerimizde deneyiminizi geliştirmek ve sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek için kullanılır, bu sayede içeriğimizi ilgilerinize göre uyarlayabilir. Bir çerez, harfler ve rakamlardan oluşan ve herhangi bir kişisel veriyi içermeyen, tarayıcınızda ya da cihazınızın sabit sürücüsünde tuttuğumuz küçük bir dosyadır. Bir çerez kullanıcı kimliği ya da tercihler gibi bilgileri içerebilir, Site bu bilgileri, içeriği kişiselleştirmek ve ziyaret ettiğiniz sayfaları izlemek için kullanır. Örneğin “İletişim” formunu kullanarak bu bilgileri tarafımıza vermeyi seçmediğiniz sürece, çerezler üzerinden gelen kişisel verilerinizi takip etmeyiz.

Aşağıdaki çerezleri kullanırız:

Kesin şekilde gerekli çerezler. Bu çerezler ya da diğer takip mekanizmaları, Sitemizin amaçlandığı şekilde işlemesi için gereklidir. Bunlar, örneğin, bir “alışveriş sepetini” kullanmanızı sağlayan çerezleri içerir.

Analitik/performans çerezleri. Bunlar, ziyaretçileri tanımamızı ve saymamızı, ve ziyaretçilerin Sitemizi kullanırken sergilediği davranışları görmemizi sağlar. Bu, Sitemizin çalışma şeklini, örneğin kullanıcıların aradığı şeyleri kolayca bulmasını sağlayarak geliştirmemize yardımcı olur.

İşlevsel çerezler. Bu çerezler içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemizi, sizi adınızla karşılamamızı ve tercihlerinizi (örneğin, dil ya da bölge seçiminiz) hatırlamamızı sağlar. Bunlar ayrıca Sitemize geri döndüğünüz zaman sizi tanımamız için kullanılabilir.

Üçüncü taraf reklam çerezleri. Aygıtınıza üçüncü taraflarca yerleştirilen bu çerezler, Sitemize ziyaretinizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları ve izlediğiniz bağlantılarını kaydeder. Bunlar, bu bilgileri, Sitenizde ve ilgi duyduğunuz diğer daha ilgili Sitelerde reklam görüntülemek için kullanır. www.aboutads.info/choices adresini ziyaret ederek bu amaçla çerezler yoluyla veri toplanması işleminden çıkış yapabilirsiniz.

Yalnızca oturumumuz sırasında tuttuğumuz kesin olarak gerekli çerezler dışında, diğer çerezleri kullanmak için Sitemizi ilk ziyaretinizde izninizi isteriz. Sitemizde çerezler kullandığımız ilişkin açık ve görünür bir bildiriye rağmen “Kabul” düğmesine tıkladığınızda ya da Sitemizde dolaşmaya devam ettiğinizde bu izni verdiğinizi varsayarız. Kabul ediyorsanız, aygıtınıza bir onay çerezi yerleştireceğiz. Bu sayede seçiminizi hatırlayacağız.

Tarayıcı ayarlarınızı, bilgisayarınıza her çerez yüklendiğinde bir mesaj alacak ya da bunları tümüyle engelleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Çerezlerin reddedilmesi Sitemizin çoğunda etkileşime girebilme olanağınızı etkilemese de, Sitemizin kayıt ya da oturum gerektiren alanlarına girmek için çerezleri kabul etmeniz gerekecektir. Tüm çerezleri reddetmeyi seçerseniz belirli başka işlevleri ve/veya hizmetleri (örneğin ülkenizin ya da dil seçeneğinizin hatırlanması) kullanamayabilirsiniz.

İş ortaklarımızdan ve yazılım tedarikçilerimizden bazıları Sitemiz de (örn., web sitesi analitikleri amaçlı) çerezler kullanır. Site kullanıcılarımızın kişisel verilerini korumaya çalışsak ve Site iş ortaklarımızın güvenlik ve gizlilik uygulamalarını kapsamlı bir şekilde incelesek de, bu çerezlere erişim ya da bunları denetleme yetkimiz yoktur. Bu yüzden bu gizlilik beyanı yalnızca tarafımızdan kullanılan çerezleri kapsar ve herhangi iş ortağı ya da yazılım tedarikçisinin kullandığı çerezleri kapsamaz.

BİLGİLERİNİZİN YÖNETİMİ

Herhangi bir zamanda tarafımızdan tutulan kişisel bilgilerinizin bir özetine erişmek ya da bu bilgide düzeltmeler ya da güncellemeler yapmak isteyebilirsiniz. Bu gibi bilgi taleplerine yerel yasalar doğrultusunda derhal yanıt vermek için makul çabayı göstereceğiz. Bu gibi taleplere yanıtımız doğrudan kontrolünüz altındaki bilgilerle sınırlı olabilir.

Veri sahibi olarak, Şirketimiz’e başvurarak kendinizle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi süratiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanı halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilere ilişkin haklarınızı öğrenmek için [email protected]gen.com adresini kullanabilirsiniz. Bu doğrultuda yapılacak başvurularınıza en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtımızı, yazılı veya dijital ortamdan size sağlayacağız. Taleplerinize ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi de mümkündür. Kanuni haklarınızın kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere https://www.kollmorgen.com/tr-tr/adresindeki Elsim Elektroteknik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz.

Veri sahibi olarak, işbu Gizlilik Beyanı’na konu bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektesiniz.

Adınızda, adresinizde, unvanınızda, telefon numaranızda ya da e-posta adresinizde veya sair kişisel verilerinizde bir değişiklik olursa lütfen bizi bilgilendirin. Değişiklik talepleri için [email protected] adresinden bizimle iletişim kurarak kişisel verinizi koruyabilirsiniz. Hesabınızdaki bilgilerin silinmesini ya da kaldırılmasını isteyebilirsiniz; ancak yasal uyumluluk amacıyla belirli işlem bilgilerinin kaydını tuttuğumuzdan, tüm bilgileri silemeyebiliriz. Elimizdeki bilgiler doğru değilse ve bunun farkına varırsak, sizin ve bizim memnuniyetimiz için durum doğrulanana kadar kullanımı engelleriz. Belirtmek isteriz ki, veri sahibi olarak güncel bilgileri sağlamamış olmanızdan Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri sahibi olarak ayrıca herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun tarafınıza ait olacağını beyan etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, işbu Gizlilik Beyanı’nda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabileceklerdir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERI

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Beyanı’nda ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerinizin muhafazasını
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Kişisel verilerinize erişimi, yalnızca bizden talep ettiğiniz bilgileri ve hizmetleri size sunmak için erişime gereksinim duyduğuna inandığımız çalışanlarımız ve üçüncü taraflarla sınırlarız. Bu Sitede kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybı, kötüye kullanımı ya da değiştirilmesine karşı korunmak amacıyla güvenlik önlemleri bulunmaktadır Bu gibi durumlara karşı korunmaya yardımcı olmak için Güvenli Yuva Katmanları (“SSL”) teknolojisi gibi endüstri standartları kullanırız. Bu durumda tarayıcınız ve sistemimiz arasında geçirilen bilgiler SSL teknolojisi ile şifrelenerek, siz ve Sitemiz arasında gizlilik sağlamak için korumalı bir bağlantı oluşturulur. Şirket, veri sahibi hakkında elde ettiği verileri işby Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Sitemizdeki güvenlik hakkında herhangi bir sorunuz varsa, [email protected].

Çocukların gizliliğinin korunması

KOLLMORGEN Sitesi tüm yaşlardan çocukları hedef almaz ve onlara yönelik değildir. KOLLMORGEN Sitesi çocuklardan bilerek kişisel veri toplamayacak ve bunu fark ettiğinde verileri silecektir.

VAZGEÇME

Bizden, iştiraklerimizden ya da temsilcilerimizden belirli iletişimleri almayı istemiyorsanız, aşağıdaki yollarla vazgeçebilirsiniz: (1) kayıt sırasında ya da Sitedeki diğer bilgi toplama noktalarında teklif edilen hizmeti reddetmek, (2) [email protected] adresini kullanarak bizi bu gibi iletişimleri artık almak istemediğiniz konusunda bilgilendirmek ya da (3) her iletişimimize dahil ettiğiniz talimatları izlemek. Bizden gelen bu gibi iletişimleri yasalar gerektirmiyorsa ya da geçerli yasalar altında izninizi gerektirmiyorsa bu gibi isteklerinize uyacağız. Belirli iletişimlerden vazgeçerseniz, belirli ürün bilgilerimize ya da hizmetlerimize erişemeyebilirsiniz.

İLETİŞİM

Gizlilik İlkesi soruları için, bize [email protected] adresinden e-posta gönderin ya da aşağıdaki adresten posta atın:

ELSİM ELEKTROTEKNİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad.No: 9 Kat:5
TR 34396 Seyrantepe / ISTANBUL
Türkiye

BU GİZLİLİK BEYANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu beyan en son 17 Ekim 2018 tarihinde güncellenmiştir. Gizlilik ilkemizi değiştirmeye karar verirsek, bu değişiklikleri bu gizlilik beyanında ve uygun gördüğümüz diğer yerlerde yayınlayacağız.

Bu gizlilik beyanını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız, bu yüzden lütfen sıklıkla inceleyin. Bu ilkede maddesel değişiklikler yaparsak, sizi burada, e-postayla ya da ana sayfamızda bir bildirim yoluyla bilgilendireceğiz.