Back to top

Hareket Neden Önemlidir

Mesele, hareketin modern hayatı tarif eden makinelerin, taşıtların ve teçhizatın kalbinde yer alması kadar basit açıklanamaz. Mesele, günlük hayatımızın bu kritik öğelerinin tümünün yoğun yeni talepler ve zorluklar altında çalışmak zorunda olmasıdır. Sürdürülebilirlik. Enerji verimliliği. İşçi güvenliği. Fonksiyonel güvenlik. Hareket önemlidir, çünkü bu meseleler tüm dünyayı etkiler.

Kollmorgen bunların önemini kavramıştır. 

Baskı, ambalaj, dönüştürme ve diğer alanlardaki makine imalatçıları için hareket fabrika katlarını daha güvenilir ve verimli ve makineleri daha üretken kılar. Hareket kalite ve doğruluğu geliştirebilir ve operatör güvenliğini iyileştirebilir. Hareket sürdürülebilirliği hareket geçirebilir ve fireyi azaltabilir. Sayısız hayati endüstride ve fabrika katında hareket önemlidir.

Havacılık ve uzay ile savunma için hareket, çalışma süresi performansı ve çevresel esnekliğe ait uç talepleri karşılamaya yardımcı olur. Onlarca yıldır bu endüstri, performansı optimize etmek ve ayakizini azaltmak için yüzünü gelişmiş hareket çözümlerine çevirmiştir. Havacılık ve uzay ile savunmada, dünyanın her bir köşesinde hareket önemlidir.

Hareket, ameliyathanenin tıbbın mucizelerine daha çok imkan sağlamasına yol açabilir. Asansörleri daha güvenilir ve güvenli, ambarları daha otomatik ve modern, ağır teçhizatı daha çevik ve enerjiyi daha temiz, ucuz ve yenilenebilir kılabilir.

Hareket önemlidir, çünkü insan hayatının tam merkezindedir. Hareketin Kollmorgen için önemli olmasının nedeni budur.