Back to top

Fortive Logo  

Fortive İş Sistemi


Kollmorgen'de iyileştirme süreklidir.

Japonların “sürekli iyileştirme” anlamında kullanılan kaizen diye bir ilkesi vardır. Bu eskiden beri saygı duyulan prensibi Kollmorgen özümsemiştir ve bu durum; kalite, teslimat, maliyet ve yenilikte sürekli bir iyileştirme döngüsünü mümkün kılar. Fortive İş Sistemi budur.

İstisnai insanlar göze çarpan planlar geliştirir ve bunları sürdürülebilir süreçleri inşa edip üstün performansı elde etmek için birinci sınıf araçlar kullanarak yürürlüğe koyar. Üstün performans ve yüksek beklentiler, döngüyü sürdüren istisnai insanları kendine çeker. Fortive İş Sisteminin kaizen prensiplerine göre çalışması işte bu şekildedir ve sonuçları ispat edilmiştir: Kalite, Teslimat, Maliyet ve Yenilik.

Fortive İş Sistemi hikayesinde bir hayati öğe daha vardır. Nasıl dinlediğimiz. Fortive İş Sistemini tarif eden ve teslimatımızda başarıyı garantileyen döngüyü mümkün kılan ve devam ettiren müşterilerimizden gelen girdilerdir.

Kollmorgen ve Fortive iş Sisteminin temelinde ana şirketimiz olan Fortive Corporation vardır. Fortive; küresel ayakizi, ürün yelpazesi ve mali sağlığı, kaizen prensipleri ile ödüllendirilen ve iyileştirme kaydetmemize, yenilikler gerçekleştirmemize ve teslimat sağlamamıza imkan tanıyan ve çeşitli sahalardaki teknolojilerde 6 milyar dolarlık bir liderdir.