Back to top

Özelleştirilmiş Çözümlerde Neden Gövdesiz Motor Düşünülmeli

02 Ağu 2021
Kollmorgen uzmanları

Geleneksel makine tasarımcıları, hareket eksenleri oluşturmak için tipik olarak raflarda satılan muhafazalı motorlara odaklanır. Ara sıra bir tasarımcı, bir uygulamaya göre özelleştirmek için bir standart motorun fiziksel boyutunu, sarımlarını ya da her ikisinin kombinasyonunu değiştirir. Bir servo motoru özelleştirmeye alternatif olarak bir gövdesiz motor kullanılabilir ve doğrudan makineye entegre edilebilir.

 

KBM Motors Group

Gövdesiz motorlar bir rotor ve statör içerir, bunlar bir geri besleme elemanı ile birleştirildiğinde, doğrudan makine aktüatörleri ile entegre edildikleri yapılandırmalara nazaran önemli avantajlar sunar. Bir gövdesiz motorun montajı zor gibi görünebilir ama aslında bu işlem makine inşasının diğer montaj gereksinimlerine benzer özellikler taşır.

Bir makine tasarımcısı neden geleneksel muhafazalı bir tasarım yerine bir gövdesiz motor çözümü kullanır? Bir gövdesiz motor tasarımı şu açılardan anlamlı olacaktır:

  • Performans Optimizasyonu
  • Çevresel Faktörler
  • Satış Sonrası Gelir
  • Fikri Mülkiyet Koruması
  • Sistem Maliyetini Azaltma

Performans: Bir gövdesiz motorun bir makineye entegrasyonu çeşitli performans avantajları sunar. Motorun doğrudan bir döner şaft elemanına entegrasyonu, genel sistem ataletini azaltabilir. Azalan atalet ayrıca motoru hızlandırmak ve yavaşlatmak için gereken torku azaltır ve bu da sistem bant genişliğini artırmak için hareket ve yerleşme sürelerini iyileştirir. Göcvdesiz motorlar, standart motorlarla benzer sarım seçeneklerine sahiptir ve performansı optimize etmek üzere özelleştirilebilir. Makine performans optimizasyonu, makine üreticisine makinelerini rakiplerinden potansiyel olarak farklı kılacak avantajlar sağlar.

Çevre: Hareket çalıştırma tasarımı, bir makine tasarımcısının spesifik çevresel faktörleri yönetmesini gerektirebilir. Örneğin bir gövdesiz motorun yalıtımlı bir muhafazaya yerleştirilmesi, ki bunun için başka mekanik ve çevresel elemanlar gereklidir, genel makine tasarımının basitleşmesini sağlayabilir. Standart muhafazalı motor tasarımları tipik olarak endüstriyel çevreye uygundur ve tipik fabrika tozları ve ısısı ile baş edebilir. Ama aşırı ısı ya da soğuk, vakum, radyasyon veya kostik yıkama gibi özel ortamlarla karşılaşıldığında, spesifik çevresel zorluklara dayanması için motorun özelleştirilmesi gerekir. Gövdesiz motorlar motoru hem makineye hem de gerekli çevresel koşullara entegre etmek için çok çeşitli seçenekler sunar.

 

Kollmorgen Engineers Collaborating

Satış Sonrası Gelir: Bir gövdesiz servo motorun bir makine tasarımına entegrasyonu, makine üreticisinin hareket elemanlarını genel tasarıma özel bir şekilde dahil etmesiyle sonuçlanır. Motor elemanlarının yeni yapılandırması artık makine üreticisinin "mülkiyetidir" ve son kullanıcının yedek parçaları doğrudan makine üreticisinden almasını gerektirir, bu da satış sonrası ticari faaliyetleri korur. Bu sıkça göz ardı edilen avantaj, makine tasarımının ömrü boyunca daha fazla gelir akışı sağlar.

Fikri Mülkiyet Koruması: Gövdesiz tasarımların düşünülmesi için güçlü bir neden de özelleştirilmiş bir gövdesiz servo motor tasarımının, patenti alınabilir (ya da kolayca korunabilir) benzersiz işlevsel yetenekler sunmasıdır.

Maliyet Azaltma: Spesifik uygulama için gerekli olmayan standart muhafazalı motor tasarımı elemanlarının elenmesi, görünen maliyetler göz önüne alındığında bile motorun birim maliyetini aşağı çekmeye yardım edebilir. Ekstra muhafazaları, yatakları, kaplinleri ve muhafazalı bir motor kullanıldığında gerekli olan diğer elemanları elemek için makine tertibatına sızdırmazlık, konektörler ya da geri besleme elemanları gibi belirli standart özellikler dahil edilebilir.

Sonuç

Makine hareket elemanlarını özelleştirmek için bir gövdesiz motor kullanmaya karar verdiğinde, tasarımcının genel makine performansını, montaj kolaylığını ve özellik gereksinimlerini düşünmesi gerekir. Bir makine tasarımına entegre edilen bir gövdesiz motor, satışları artırmak açısından standart muhafazalı motora göre bir rekabet avantajı sağlayabilir. Bir gövdesiz motoru bir makine tasarımına entegre etmeyi düşünürken, motor geliştirme ve tasarım yetenekleri konusunda uzmanlaşmış satıcılara göz atmak önceliklidir. Kollmorgen gibi deneyimli bir satıcı, müşterinin mühendislik ekibinin bir uzantısı gibi hareket eder ve makine üreticisinin ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümü elde etmeye yardımcı olur.

Yazar Hakkında

Kollmorgen Experts

Bu blog, mühendisler, müşteri hizmetleri ve tasarım uzmanları dahil olmak üzere, Kollmorgen'deki hareket ve otomasyon uzmanlarından oluşan bir ekip arasındaki iş birliği sonucunda hayata geçirildi. Projenizin hangi aşamasında olursanız olun yardım etmek için buradayız.

Bir uzmana danışın
Dahili Hareket
Fieldbus
Genel
Gıda Mevzuatı
Interconnectivity
İş
Kurulum İpuçları
Medikal
Mühendislik
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV)
Paketleme
Petrol ve Gaz
Robotik
Tarihçe
Teknoloji
Üniversite İşbirliği
Uygulamalar
Uzay ve Savunma