Back to top

Küresel Savunma Pazarına bileşen ya da alt sistemler (Kademe 2, 3 vs.) tedarik ediyorsanız, endüstrinin ürünleriniz için standartları nasıl yükselttiğini bilirsiniz. Olağanüstü kalite, sürekli güvenilirlik ve uzun süre idame ettirme, son kullanıcıyı yani Savaşçı'yı koruma amaçlı tasarlanmış ekipmanlardan oluşan bir endüstrinin vazgeçilmezlerindendir.

Kalite, Teslimat ve Maliyet. Bir tedarikçinin değerini belirlemede en çok kullanılan unsurlar bunlardır. Bunlar ayrıca, en kolay hesaplayabileceğimiz, karşılaştırabileceğimiz ve analiz edebileceğimiz performans öğeleridir. Yüksek oranlı "Zamanında Teslimat" ve düşük oranlı "Kusur/Milyon" rakamlarına işaret eden bir yeşil tedarikçi puan kartı ile rekabetçi bir fiyatlama, hem Alıcının hem de Tedarik Zinciri Müdürünün hayalidir.

Savunma sanayine sunulan ürünler söz konusu olduğunda ise bu unsurlar tek başlarına yeterli değildir. Hazırlanması bile yıllar süren ve yıllar boyu üretim ve destek hizmeti gerektiren programlar, bir tedarikçinin değerlendirilmesinde başka unsurları da gündeme getirmektedir. Şirketin bir savunma sanayi programının ömrü boyunca riskleri asgariye indirebilme becerisi hayati önem taşmaktadır.

Dahili Hareket
Fieldbus
Genel
Gıda Mevzuatı
Interconnectivity
İş
Kurulum İpuçları
Medikal
Mühendislik
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV)
Paketleme
Petrol ve Gaz
Robotik
Tarihçe
Teknoloji
Üniversite İşbirliği
Uygulamalar
Uzay ve Savunma