Back to top

Vakumdaki Bir Motoru Çalıştırırken Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar

31 Mar 2017
Hurley Gill

Vacuum Chamber Soru: Vakum içinde bir servo motor çalıştırmam gerekiyor, ne gibi şeyleri göz önünde bulundurmalıyım?

Yanıt: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse... Basınç tahliyesi. Uygun motor boyutunun* büyük bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz ki her zaman öyledir, ancak diğer işlem gereksinimlerini yerine getiremiyorsanız, motorun boyutu ile uğraşmanızın da bir anlamı kalmaz.

Belirli bir işlem için belirli bir vakum altında çalıştırılacak belirli bir motorun seçiminde en büyük sorun basınç önleme gereksinimidir, daha doğrusu, gerçekleştirilecek işlemi ve/veya motorun ömrünü etkileyebilecek materyallerin önlenmesidir.

Buradaki anahtar husus işlem gereksinimlerinin anlaşılmasıdır: Vakum seviyesi, gaz giderme şartnamesi ve sınırlandırmaları, yanı sıra uygulama beklentileri (işlem ve motor ömrü).

Basınç önleme örneği: Teflon ana kablo yalıtımının basınç önleme özellikleri azdır ancak bir radyasyon ortamında kullanılıyorsa, diğer bazı malzemelerle birlikte dayanamaz. Böyle bir durumda Tefzel yalıtım uygulama için daha uygun bir materyal olabilir. (Daha iyi olmayabilir de... malzeme bilgisini incelemeniz ve diğer ürünlerle karşılaştırmanız gerekir.)

Ya da bir radyasyon ortamında iyi sonuç veren düşük basınç giderme özellikli yatak gresi kullanabilirsiniz, ama bu da tipik yarı iletken üretim süreci için uygun değildir.

NASA sınıf A gereksinimlerinin kullanılması, OEM, müşteri ve motor üreticisi arasındaki iletişime iyi bir temel teşkil edecektir. Bu standart, ayrı uygulama için 'beklenenle aynı' değişiklikler aşamasını belirleyebilir.

NASA'nın standardı şudur: { < 1.0% TML (toplam kütle kaybı), < %0,1 CVCM (toplanan uçucu yoğunlaşabilir materyal)}

Ayrıca, organik kaynaklı olsun ya da olmasın diğer tüm materyalleri ve bunların ortamdaki uygulama üzerinde yaratacağı potansiyel etkileri de göz önünde bulundurmalısınız: cilalar, yapıştırıcılar, kaplamalar, reçineler ve çözücüler.

…..Ve isim plakasını tutan yapıştırıcıyı da unutmayın!

* Ah, motor boyutu ile ilgili de bir kaç söylenmesi gerekenler: Uygun motor boyutlandırmasına ilişkin olarak, standart atmosferde (üretim tesisinde olduğu gibi) normal motor çalışması için uygulamanın hesaplanan RMS torku gereksinimlerinin, vakumda çalışırken hesaplanan RMS tork değerinden 2,6-3 kat fazla kapasiteli bir motor gerektirdiği saptanmıştır. Bu, bakırın normal atmosferdeki akım taşıma kapasitesi ile uygulama vakumundaki akım taşıma kapasitesi arasındaki fark ile karşılaştırılabilir.

Yazar Hakkında

Hurley Gill

Hurley Gill

Hurley Gill, Kollmorgen'de bir Kıdemli Uygulama Mühendisidir. Hareket kontrolü ve otomasyon endüstrisinde 40 yıldan fazla deneyime sahiptir. Uzmanlığına genellikle Kollmorgen için en zorlu müşteri uygulamalarını çözmek için başvurulur. Hurley, Mühendislik Teknolojisi (elektrik/elektronik) alanında Virginia Tech'ten B.S. derecesine sahiptir. Hurley, hareket kontrolü ile uğraşmadığı zamanlarda veri analizi, harmonikler ve proje oluşturma/yeniden oluşturma işleri yapmaktan hoşlanır.

Dahili Hareket
Fieldbus
Genel
Gıda Mevzuatı
Interconnectivity
İş
Kurulum İpuçları
Medikal
Mühendislik
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV)
Paketleme
Petrol ve Gaz
Robotik
Tarihçe
Teknoloji
Üniversite İşbirliği
Uygulamalar
Uzay ve Savunma