RMS Torku Nasıl Hesaplanır

Eylül 08, 2017, by Hurley Gill

Block and TacklePalanga Takımı Serisi Bölüm 3 – RMS Torku Nasıl Hesaplanır?

Soru:

Sahip olduğum uygulamada belirli bir eksen hareket profili için RMS (Ortalama Karekök) Tork değerini nasıl hesaplarım?


 

Yanıt:

Son Palanga Takımı yazımızda, daha yüksek bir ortam sıcaklığında motoru çalıştırma konusuna değinmiştik. Bu yazıda ise, Ortalama Karekök (RMS) Torku ve bunun neden önemli olduğu üzerinde duracağız. Genellikle, eksen hareket profili çok sayıda bölüme ayrılmıştır, her bir bölümün istenen hareketi tamamlamak için belli bir sürede belli bir tork oluşturması gerekir. Buna örneğin hızlanmak, (harici bir kuvvet ve/veya sürtünmeye karşı) üzerinden geçmek, yavaşlamak ve durmak için gerekli tork dâhildir. Bu bölümlerin her biri motorun maruz kaldığı ısı miktarını ve dolayısıyla doğru motoru seçmek için kullanılan eşdeğer kararlı durumda sürekli gereksinimi etkiler. RMS Tork hesaplama yalnızca tork miktarını değil, bunun yanında (bölüme göre) bu torkun süresini dikkate alır. Aşağıda verdiğimiz örnekte, hareket profilinizin Trms değerinin nasıl hesaplandığı gösterilmektedir.

Aşağıdaki hareket profili sekiz (8) farklı bölüme ayrılır ve her bir bölümde gerekli tork Tx ve süre tx vardır.
 Motion Profile with Segmentation
 
 
 
Trms'yi hesaplamak için, şu denklemi kullanın:
 RMS Torque Formula

Burada T1 = 1. bölümde gerekli tork ve t1 = 1. bölüm süresi (t1-t0) vb. 2. bölüm boyunca (sürtünmeden daha yüksek) harici/çekiş gücünün üstesinden gelmek için motorun ihtiyaç duyduğu ek torka ve 4. ve 8. bölümde duruş sırasında gerekli torkun olmayışına dikkat edin.

Yukarıdaki hareket profili örneğine ve hareket profili çizelgesine gidersek:

 Motion Profile Table with Segmentation

Buradan hareketle, durumu analiz ederseniz çok uzun bir denklemi yazmaktan sizi kurtardığımızı görürsünüz. Sonuç şöyle olur:

Trms =  RMS Example   = 2.74 lb-ft or 3.715_Nm (1.35582_Nm/lb-ft.)

comments powered by Disqus